Adwokatura Polska
DyskrecjaRzetelnośćUczciwość
Adwokat Słupsk

Zakres usług

 • Obsługa prawna klientów indywidualnych
  1. Udzielanie porad prawnych
  2. Przygotowywanie projektów umów
  3. Sporządzanie pism procesowych
  4. Prowadzenie spraw cywilnych (realizacja umów, windykacja należności, dochodzenie odszkodowań, pozwy o zadośćuczynienia, zniesienie współwłasności)
  5. Prowadzenie spraw karnych (obrona w postępowaniu przed prokuraturą, sądami, udział w przesłuchaniach na policji, reprezentacja pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym)
  6. Prowadzenie spraw rodzinnych i opiekuńczych (rozwody i separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  7. Prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu)
 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  1. Stała, kompleksowa obsługa prawna (wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe)
  2. Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy
  3. Sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
  4. Przygotowywanie projektów umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów
  5. Dochodzenie należności od dłużników
  6. Pomoc prawna i doradztwo w zakresie rejestracji spółek, ich przekształcania oraz likwidacji
  7. Sporządzanie regulaminów na potrzeby sklepów internetowych
 • Wynagrodzenie Koszt porady prawnej zależy od specyfiki danego zagadnienia prawnego. W przypadku reprezentacji procesowej i stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia następuje w drodze indywidualnych uzgodnień i zależy m.in. od: rodzaju zlecenia, wartości przedmiotu sporu oraz czasochłonności prac. Kancelaria Adwokacka stosuje następujące systemy wynagrodzenia:
  1. indywidualne rozliczenie każdej usługi zgodnie z ustaleniami z klientem
  2. wynagrodzenie ryczałtowe z premią za wygraną sprawę
  3. stałe, ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne lub godzinowe (w zależności od zapotrzebowania)